Karakterintelligentie is de leer van de karakterstructuren en vertelt dat de mens zich in zijn vroege ontwikkeling volgens bepaalde defensiepatronen kan vormen: copingsmechanismen. 

 

Wilhelm Reich (1897-1957, lichaamsgerichte psychotherapeut) wordt beschouwd als de grondlegger van deze leer. Hij ontdekte de aard van karakterpantsering. Dit is een defensief patroon dat door het lichaam wordt aangenomen om het te beschermen tegen psychologische pijn en een uitdrukkingsvorm waarmee iemand zich in het leven manifesteert. De verschillende karakterstijlen of overlevingsstrategieën bepalen hoe iemand zich tot zijn omgeving verhoudt. Iemand die zijn eigen karakterstijlen kent, weet ook hoe deze zich verhouden tot de karakterstructuren van de ander.

 

De karakteranalyses die neo-reichiaanse therapeuten gebruiken zijn die van bv. Alexander Lowen  (1910-2008), een leerling van Reich. Hij legde ook het verband tussen lichaam en geest. Er wordt een onderscheid gemaakt in een aantal karakterstijlen. Maar niemand is precies één type en de meeste mensen hebben alle typen in zich.

Lowen ontwikkelde samen met John Pierrakos (1921-2001) de bio-energetica. De bio-energetica, zoals John Pierrakos deze ziet, gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Negatieve levenservaringen worden opgeslagen in de vorm van onder andere spierspanningen (blokkades). Doel is de verstoorde (levens-)energiestroom te herstellen. Deze manier is in Nederland nog vrij onbekend.

De karaktertesten die intussen ontwikkeld zijn door Yvette Hooites Meursing van Bureau Levenswerk (en waar ik mee werk) leggen de link tussen lichaam en geest. Ze zijn daarmee vernieuwend en anders dan de bestaande mentale testen. Met haar meer dan 25 jaar ervaring is zij een expert op het gebied van Karakterintelligentie. Ik ben dankbaar dat zij mij opgeleid heeft.

Grondleggers

©2019 door Birgita Endert voor Beleef je Karakter met  Wix.com 

KvK: 66769922, gevestigd te Zoetermeer